Opravy a servis tvářecích strojů.

Kontakt

PRESSMONT, s.r.o.
Neslovice
Areál Knížecí les
664 91 Ivančice
zobrazit na mapě

+420 546 451 040
pressmont@pressmont.cz

Revize a měření geometrie

Revize

Provádíme revize (roční prohlídky) lisů včetně posouzení stávajícího technického stavu lisů a proměření základních parametrů lisů, tj. geometrické přesnosti + měření doběhu beranu.

Výstupem prohlídky je revizní zpráva o stavu lisu s návrhem na odstranění zjištěných závad + protokoly o geometrické přesnosti a o měření bezpečnostních parametrů doběhu beranu včetně výpočtu minimální bezpečné vzdálenosti + vylepení štítků o provedené revizi na lis.

Revizní prohlídka mimo jiné obsahuje kontrolu vůlí v uložení a lištách, kontrolu stavu a těsnosti pneumatických, hydraulických a mazacích systémů, kontrolu opotřebení obložení, kontrolu stavu a funkčnosti ventilů, koncových spínačů a krytů, kontrolu funkcí všech režimů na stroji, kontrolu ovládání a signálek.

Měření geometrie

Kontrola stavu tvářecího stroje je hlavním předpokladem pro udržení kvality výroby.

Měření je prováděno na nezatíženém tvářecím stroji.

Měření geometrie obsahuje měření kolmosti, rovinnosti a rovnoběžnosti stolu a beranu, měření vůlí v uložení kulového šroubu, ojnice a hřídelí, měření vůlí ve vedení.

Z každého měření vypracujeme protokol, který obsahuje: